Stöduttalande till Byggnads

Vi syndikalister i Stockholms spårtrafik vill visa vårt stöd till er strejk.

Arbetsgivare påstår att det är oansvarigt att strejka. Vi säger tvärtemot. Att strejka är en sund reaktion på en galen situation – som helt orsakats av arbetsgivares agerande.

Alltför länge har arbetsgivare levt gott på svartjobb, fiffel och genom att lägga ut verksamhet på entreprenad.

Ett samhälle är aldrig bättre än sin sämsta sida och att Byggnads sätter ner foten mot detta visar tydligt vem som tar ansvar och vilka som inte gör det.

Stå på er. Er strid är vår strid.

/ Driftkommittén SAC-DSTS

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Uttalande angående terrorbomberna i Bryssel

Våra tankar går till offren för bomberna i Bryssel, en attack på det öppna och demokratiska samhället.
Våra tankar går till våra kamrater som arbetar i tunnelbanan och till deras anhöriga.
Våra tankar går till alla som är på flykt undan terrorn och hamnar i ett ingenmansland.
Vi fördömer å det kraftigaste alla former av våld och intolerans, ett slag mot en är ett slag mot alla!

Nos penseés vont aux victimes
tombeés sous les bombes à Bruxelles.
Une attaque sur une societé democratique et ouverte.
Nos penseés sont avec nos camarades travaillant en metro et leur familles.
Nos penseés sont avec tous qui fuient la terreur et se trouvent entre les frontières.
On condamne toute forme de violence et de terrorisme. Un coup contre un est un coup contre nous tous.

Onze gedachten gaan naar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel — een aanval op de open en demokratisch maatschappij.
Onze gedachten zijn bij onze kameraden die in de metro werken, en bij hun familieleden.
Onze gedachten zijn bij allen die van terror vluchten en tenslotte in een no man’s land terechtkomen.
Wij verwerpen alle vormen van geweld en terrorisme; een slag tegen een is een slag tegen allen!

Our thoughts goes to the victims of the bombings in Brussels, an attack on the open and democratic society.
Our thoughts are with our comrades working in the underground and their relatives.
Our thoughts are with all who flee from terror and end up in a no man’s land.
We condemn all forms of violence and terrorism, a blow against one is a blow to us all!

Stockholm Metro and Tramways Local Section of SAC Syndikalisterna

www.dsts.se
www.sac.se

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Arrivas fula metoder 

Vi syndikalister i spårtrafiken, SAC-DSTS, är djupt bekymrade över hur stolpförsöket och konduktörsfrågan har hanterats av arriva.

Enligt beslutet från trafiknämnden skulle all personal vara kvar under projektets gång, antingen ombord eller som plattformsvärdar, deras yrkesroll skulle utvecklas sas det, nu avvecklas den i stället. Några få erbjuds möjligheten att söka arbete vis ISS färdbeviskontroll, de andra får skensysslor i väntan på avsked.

Enligt beslutet från trafiknämnden skall stolpförsöket utvärderas efter en pilotstudie på 6-12 månader. Den prövotiden har nu blivit nedbantad till fyra. Arriva verkar inte anse att någon utvärdering alls behövs utan gör sig av med sin personal.

Arriva lägger nu fram ett erbjudande till de 103 berörda i personalen att antingen självmant säga upp sig och få ett avgångsvederlag eller stanna kvar för att inte få någonting då de avskedas på grund av arbetsbrist. De anställda hetsas att fatta beslutet i all hast, den som inte svarar inom två veckor får inget avgångsvederlag.

Det är vår fulla övertygelse att även Arriva inser att det inte går att bedriva trafik utan den utlovade servicepersonalen ombord eller på plattformar. Att hela detta hetsande och hotande är ett försök att göra kraftiga nedskärningar i personalen utan att egentligen behöva avskeda någon. Det är märkligt att de anställda tvingas fatta ett sådant för många livsavgörande beslut bara en vecka innan frågan förhandlas med de avtalstecknande facken.

Hetsande och hotande och kringgåendet av regler är närmast att beskrivas som maffiametoder.

Publicerat i Uttalanden | Stängt för kommentarer

Uttalande inför avtalsrörelsen

Almegas avtalskrav på minskad sommarsemester, 13 timmars arbetsdagar och mer schemalagt helgarbete för tankarna till 1800 talet. Arbetsköparsidans aggresiva hållning är ett angrepp på hela arbetarrörelsen och de avtalstecknande fackföreningarna kan i bästa fall verka skademinimerande så länge de ensidigt försöker respektera den svenska modellen.

Vi syndikalister i tågtrafiken står upp mot Almega. Vi står redo att möta denna våg av arbetarfientlighet med de medel som krävs. Vi har redskapen och vi har rätten att använda dem!

Vi manar till allmänt upprop mot detta angrepp på det moderna samhället och vi uppmanar alla berörda fackförbund att möta denna attack med sina medlemmars bästa för ögonen!

Tillsammans är vi starka!

/ Driftkommitten SAC-DSTS

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Uppdaterad info gällande sökningen för tunnelbaneförare 

DSTS har nu, efter att ha kontaktat MTRs ledning, fått besked angående den försenade sökningen. Anledningen till förseningen uppges vara en misslyckad uppgradering av ett datorprogram.

Vad gäller den bristande informationen till de berörda förarna, hänvisas till att ”alla” informerats den 30/11 via de tv-skärmar som finns i mässerna, samt via ett pappersanslag på TX. Om detta verkligen stämmer är dock tveksamt, enligt DSTS. Hursomhelst, att informera under en enda dag på det sättet är knappast tillräckligt. Dessutom inte när informationen kommer samma dag som sökningen egentligen skulle påbörjats.

MTR uppger nu att nya datum för sökningen är:
4/12: Tjänsterna är klara för påseende.
11-21/12: Förarna söker de nya tjänsterna.
22/12: Besked om hur sökningen gick.
11/1 2016: De nya tjänsterna börjar gälla.

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

MTR försenade med de nya tjänsterna för tunnelbaneförare

Den sista november skulle tunnelbaneförarna på MTR fått börja söka nya scheman, dvs vilka tider de ska jobba from 11/1 2016. MTR är dock försenade med dessa nya tjänster, vilket innebär att själva sökningen också den är försenad.

Det är högst oklart när sökningen kan påbörjas, eftersom MTR hittills inte ens har informerat förarna om att sökningen är försenad, än mindre förklarat varför. Tidhållning och information är annars något som MTRs företagsledning alltid kräver att förarna ska vara noga med. Men när det gäller vad man som anställd kan förvänta sig från MTRs ledning så är det uppenbarligen inte lika viktigt…

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Slarv med accesskort trasslar till det för MTR-anställda

Det har blivit fel med MTR-anställdas access-årskort. Meningen är att det gamla kortet (2015 års kort) ska gälla hela söndagen 29/11 och att det nya kortet (2016) ska börja gälla dagen därpå. Flera kort har dock stängts av för tidigt, vilket lett till att anställda fått köpa egna biljetter för att t.ex ta sig till och från jobbet.

Har du råkat ut för detta, spara kvitto på ditt biljettköp och anmäl detta snarast till din chef, så att du får ersättning från arbetsgivaren för detta.

Ännu en gång kan vi alltså tyvärr konstatera att en enkel, men ack så viktig sak inte fungerar som den ska.

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Vi ska minnas och vi ska organisera oss

imageIgår 12/10 var det på dagen 15 år sedan syndikalisten Björn Söderberg mördades av nazister. Detta högtidlighölls av Stockholms LS med en minnesmarsch till la Mano-monumentet på Söder i Stockholm. Vid monumentet hölls flera tal som på olika sätt underströk vikten av en aktiv organisering för att möta rasistiska, fascistiska och andra intoleranta budskap var helst de dyker upp. Kampen mot intolerans och orättvisor måste föras organiserat och gemensamt, dock krävs också den enskildes personliga engagemang och övertygelse. För att använda poeten Jenny Wrangborgs ord i den dikt hon läste vid minnesstunden; ”du är ledare för oppositionen”!

Du kan även läsa mer om de olika manifestationer som hölls till Björns Söderbergs minne här:

https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Björn-Söderbergs-minne-hedrades-vid-La-mano”>

Tidigare under dagen hade Civilkuragepriset, som delas ut årligen av SAC, tilldelats Daria Bogdanska. Daria fick priset för sitt arbete med att uppmärksamma och förbättra de fruktansvärda villkor som rådde på den restaurang hon jobbade på. Läs mer om priset och juryns motivering här:

https://www.sac.se/Aktuellt/Nyheter/Idag-fick-Daria-SAC-s-Civilkuragepris

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Till våra medlemmar på lokalbanorna

Allmän information till våra medlemmar på lokalbanorna.

Då det kommit till vår kännedom att Arriva kommer att fråga om facklig tillhörighet i samtal angående löner – så vill vi uppmana alla våra medlemmar att svara att de är oorganiserade.

Vi kommer i en nära framtid att ta kontakt med Arriva och föra fram vår ståndpunkt i frågan – vilket vi hoppas leder till en återgång till den situation som bör råda på vår arbetsplats: Lika lön för lika arbete.

Driftkommittén
DSTS

Publicerat i Information | Stängt för kommentarer

Angående SEKOs strejk och utökade varsel

Sedan 2/6 strejkar SEKO på Öresundstågen och Snälltåget. Seko har även varslat om strejk på Kustpilen fr.o.m. 17/6, samt på Krösatågen och Stockholms pendeltåg fr.o.m. midsommarafton 20/6.

Vi i DSTS sympatiserar starkt med SEKO och deras strejks syfte – att förhindra Almegas och Veolias försök till försämringar och istället säkra goda anställningsvillkor för arbetare inom spårburen trafik. Vi följer därför utvecklingen noga, speciellt för det fall att även Stockholms tunnelbana och spårvägar kommer innefattas av ytterligare varsel.

Publicerat i Information, Uttalanden | Stängt för kommentarer